Sản phẩm có sẵn

Sản phẩm có sẵn

Sản phẩm có sẵn

Sản phẩm có sẵn

HIỆU MÁY: MORI SEIKI MODEL: SL - 35B HỆ ĐIỆN: FANUC OTC HÀNH TRÌNH X:480mm/ Z:1600mm CHỐNG TÂM: 1500

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU : MORI SEIKI MODEL: NV5000α1A Hệ ĐIỀU HÀNH: FANUC 18i-MB KÍCH THƯỚC BÀN: 1100x600mm HÀNH TRÌNH:

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: NV5000 ALPHA1A/40
Hệ điều khiển: FANUC 18iMB
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU: MORI SEIKI MODEL: SV-40 HỆ ĐIỀU HÀNH: FANUC 18i-M KÍCH THƯỚC BÀN: 900x500mm HÀNH TRÌNH: X570/

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SV-40
Hệ điều khiển: FANUC 18iM
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 100 HỆ ĐIỆN: Oi-TB HÀNH TRÌNH X/Z : 200/230mm CHỐNG TÂM : 350mm TỐC ĐỘ

Hiệu máy: TAKAMAZ
Model: X100
Hệ điều khiển: FANUC 0iTC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 10 HỆ ĐIỆN: 21-TB HÀNH TRÌNH X/Z : 200/230mm CHỐNG TÂM : 350mm TỐC ĐỘ T

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 10 HỆ ĐIỆN: 21i - T HÀNH TRÌNH X/Z : 240/230mm TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH: 4.500

Hiệu máy: TAKAMAZ
Model: X10i
Hệ điều khiển: FANUC 21iT
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HIỆU MÁY: TAKAMAZ MODEL: X - 10i HỆ ĐIỆN: 21i-TB HÀNH TRÌNH X/Z : 240/230mm TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH: 3.500

Hiệu máy: TAKAMAZ
Model: X10i
Hệ điều khiển: FANUC 21iT
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-20 F15T

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC BÀN SÀN SNC-40P, FANUC 0i-TTC/2009

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MAY TIEN CNC MIYANO BND-51T, FANUC 21T/1999

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MORI SEIKI SV-500/40 FANUC 18iM/2000, DAO BT40

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

1 CẶP MÁY TIỆN TAKAMATSU AT.B2 FANUC 21T/2004

Hiệu máy: TAKAMATSU
Model: AT.B2
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

1 CẶP MÁY TIỆN TAKAMATSU AT.B2 FANUC 21T/2004

Hiệu máy: TAKAMATSU
Model: AT.B2
Hệ điều khiển: FANUC 21T/2004
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC MAKINO SEIKI MODEL: MSB516-40 HỆ ĐIỀU HÀNH: FANUC 16i-M

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Hiệu máy: OKUMA & HOWA
Model: MILLAC 435V
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Hiệu máy: OKUMA & HOWA
Model: MILLAC 435V
Hệ điều khiển: FANUC 18M
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI SL-65A, FANUC 16TB

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65A
Hệ điều khiển: FANUC 16TB
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SV-500/50
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SV-500/50
Hệ điều khiển: FANUC 18iM
Kích thước bàn: 1100/600mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 10.000
Loại đầu dao: 30 DAO BT50
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: AL-2
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: AL-2
Hệ điều khiển: FANUC 10T AC
Kích thước bàn:
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ: 45mm
Chống tâm: 500mm
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Hệ điều khiển: FANUC 18T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-50
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Hiệu máy: MAKINO SEIKI
Model: MSA-50
Hệ điều khiển: Fanuc 18i-M
Kích thước bàn: 1.000/500mm
Hành trình X: 810mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 410mm
Số lượng trục: 4
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65B
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-65B
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn: FANUC 16T
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 1000 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 610mm
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Hiệu máy: KASUGA
Model: Q-600G
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Hiệu máy: KASUGA
Model: Q-600G
Hệ điều khiển: FANUC 18IM
Kích thước bàn: 810x400mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 410mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-250, ĐIỆN FANUC MSD-501II

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-250A
Hệ điều khiển: MSD-501II
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN ĐÔI CNC HIỆU KANZAKI NL-10

Hiệu máy: KANZAKI
Model: NL-10
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN ĐÔI CNC HIỆU KANZAKI NL-10

Hiệu máy: KANZAKI
Model: NL-10
Hệ điều khiển: FANUC 18iTT
Kích thước bàn:
Hành trình X: 400mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 3500 rpm
Loại đầu dao: 12 dao
Đường kính mâm cặp: 300mm
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-20
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-20
Hệ điều khiển: FANUC 0TC
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 2
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-15
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-15
Hệ điều khiển: FANUC 10T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: CL-25A
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN MORI SEIKI CL-25A/1995, MSC-518

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: CL-25A
Hệ điều khiển: FANUC 18T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Hiệu máy: TAKISAWA
Model: TC-10
Nước SX: N
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Hiệu máy: TAKISAWA
Model: TC-10
Hệ điều khiển: FANUC 21T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ
Số lượng: 0
Nước sản xuất: N
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-3
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

TIỆN CNC MORISEKI SL-3 SỐ LƯỢNG 2 CÁI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-3
Hệ điều khiển: FANUC 10T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Hiệu máy: YASDA
Model: YBM-640V
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC YASDA, FANUC 16M, BT40

Hiệu máy: YASDA
Model: YBM-640V
Hệ điều khiển: FANUC 16M
Kích thước bàn: 600x450mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 450mm
Hành trình Z: 450mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 10.000 rpm
Loại đầu dao: BT40, 30 ATC
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

TIỆN MICROSTAR

Hiệu máy: MICROSTAR
Model: TNC-L10
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

TIỆN MICROSTAR

Hiệu máy: MICROSTAR
Model: TNC-L10
Hệ điều khiển: FANUC 21iTB/2005
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MAKINO V33 BT40 PRO3

Hiệu máy: MAKINO
Model: V33
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MAKINO V33 BT40 PRO3

Hiệu máy: MAKINO
Model: V33
Hệ điều khiển: FANUC PRO3
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MORI SEIKI SL-25Y

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-25Y
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MORI SEIKI SL-25Y

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-25Y
Hệ điều khiển: FANUC 16TB
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 4
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MAKINO A55 BT40

Hiệu máy: MAKINO
Model: A55
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MAKINO A55 BT40

Hiệu máy: MAKINO
Model: A55
Hệ điều khiển: FANUC PRO3
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 4
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN ĐỨNG O-M MÂM 600

Hiệu máy: O-M
Model: VL-6N
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN ĐỨNG O-M MÂM 600

Hiệu máy: O-M
Model: VL-6N
Hệ điều khiển: FANUC 15T
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 600mm
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

DAO CU MAY CNC

Hiệu máy:
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

DAO CU MAY CNC

Hiệu máy:
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MORI SEIKI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-45B/1500
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MORI SEIKI

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-45B/1500
Hệ điều khiển: FANUC 15T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 700mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 1500 rpm
Loại đầu dao: 12 DAO
Đường kính mâm cặp: 450mm
Thông lỗ: 105mm
Chống tâm: 1500mm
Số lượng: 3
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

HITACHI SEIKI

Hiệu máy: HITACHI SEIKI
Model: VS-50
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

HITACHI SEIKI

Hiệu máy: HITACHI SEIKI
Model: VS-50
Hệ điều khiển: FANUC 18iMA
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHAT BAN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

FANUC ALL

Hiệu máy: FANUC
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

FANUC ALL

Hiệu máy: FANUC
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Hiệu máy: MAKINO
Model: SNC-64
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Hiệu máy: MAKINO
Model: SNC-64
Hệ điều khiển: FANUC PRO A
Kích thước bàn:
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 400mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 1999
Vị trí đặt máy:

MÁY PHAY MORI MV-65

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-65B
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MORI MV-65

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-65B
Hệ điều khiển: FANUC 10M
Kích thước bàn: 650mm X 1700mm
Hành trình X: 1500mm
Hành trình Y: 650mm
Hành trình Z: 650mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 4000 RPM
Loại đầu dao: BT50
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 30
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-7A
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-7A
Hệ điều khiển: FANUC-10T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 1800 v/p
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 500mm
Thông lỗ: 90mm
Chống tâm: 1650mm
Số lượng: 12
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: Âp 4,xã Phước Lợi, H.Bến Lức, T.Long An.

DAO CU MAY CNC

Hiệu máy: BT40
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

DAO CU MAY CNC

Hiệu máy: BT40
Model:
Hệ điều khiển:
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 0
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy:

MÁY TIỆN MORI SL-35

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN MORI SL-35

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-35
Hệ điều khiển: FANUC 15T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 472mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 2.500 RPM
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 300mm
Thông lỗ: 90mm
Chống tâm: 800mm
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN

PHAY MATSUURA MC-1000,F-15M

Hiệu máy: M ATSUURA
Model: MC-1000 VF
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

PHAY MATSUURA MC-1000,F-15M

Hiệu máy: M ATSUURA
Model: MC-1000 VF
Hệ điều khiển: FANUC-15M
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1000mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 15.000 v/p
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 0
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: 38/8 A DUONG AO DOI,P.BINH TRI DONG A,Q.BT

MORISEIKI SL-200, FANUC-18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-200
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI SL-200, FANUC-18T

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: SL-200
Hệ điều khiển: FANUC-18T
Kích thước bàn:
Hành trình X: 472mm
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Số lượng trục: 2
Tốc độ trục chính: 4000 v/p
Loại đầu dao:
Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ:
Chống tâm: 550mm
Số lượng: 12
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 1997
Vị trí đặt máy: 818 QUOC LO 1A,P.BINH TRI DONG A,Q.BINH TAN ,HCM

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Hiệu máy: YASDA
Model: H30i
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Hiệu máy: YASDA
Model: H30i
Hệ điều khiển: FANUC 16iM
Kích thước bàn:
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 560mm
Số lượng trục: 5
Tốc độ trục chính: 20.000 rpm
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 120
Nước sản xuất:
Năm sản xuất: 2001
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN

MÁY PHAY MORI MV-65

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-65
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MORI MV-65

Hiệu máy: MORI SEIKI
Model: MV-65
Hệ điều khiển: FANUC 10M
Kích thước bàn: 1500mm X 650mm
Hành trình X: 1300mm
Hành trình Y: 650mm
Hành trình Z: 650mm
Số lượng trục: 3
Tốc độ trục chính: 4000 RPM
Loại đầu dao: BT50
Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 30
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 0
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN

MÁY PHAY NISSIN MAX-410i

Hiệu máy: NISSIN
Model: MAX-410i
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY NISSIN MAX-410i

Hiệu máy: NISSIN
Model: MAX-410i
Hệ điều khiển: FANUC 21iMB
Kích thước bàn:
Hành trình X: 450mm
Hành trình Y: 460mm
Hành trình Z: 460mm
Số lượng trục: 5
Tốc độ trục chính: 10.000 VÒNG/PHÚT
Loại đầu dao: BT40
Đường kính mâm cặp: 425
Thông lỗ:
Chống tâm:
Số lượng: 28
Nước sản xuất: NHẬT BẢN
Năm sản xuất: 2007
Vị trí đặt máy: ẤP 4, XÃ PHƯỚC LỢI, BẾN LỨC, LONG AN
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC