TAKISAWA

TAKISAWA

TAKISAWA

TAKISAWA

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Mã SP: TAKISAWA
Model: FANUC 21T
Nước SX: N
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM TAKISAWA TC-10

Mã SP: TAKISAWA
Model: FANUC 21T
Nước SX: N
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm: CÓ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC