OKUMA

OKUMA

OKUMA

OKUMA

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 18M
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC OKUMA&HOWA MILLAC 435V, FANUC 18M/1996

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 18M
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

OKUMA @ HOWA M415V

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

OKUMA @ HOWA M415V

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY 2 BÀN OKUMA & HOWA

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 21M
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY 2 BÀN OKUMA & HOWA

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model: FANUC 21M
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 560mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 410mm
Tốc độ trục chính: 10.000 VÒNG/PHÚT
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC