Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

ENSHU

PHAY ENSHU EV-530

Mã SP: ENSHU
Model: 18iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

PHAY ENSHU EV-530

Mã SP: ENSHU
Model: 18iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 1100 x 550mm
Hành trình X: 1000mm
Hành trình Y: 530mm
Hành trình Z: 510mm
Tốc độ trục chính: 14.000 v/p
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC