Máy đột dập

Máy đột dập

Máy đột dập

Máy đột dập CNC

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Mã SP: AMADA
Model: FANUC 04PC
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Mã SP: AMADA
Model: FANUC 04PC
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1270mm
Hành trình Y: 2032mm
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC