Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

MATSUURA

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn: φ500mm
Hành trình X: 630mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 510mm
Tốc độ trục chính: 20.000 vòng/phút
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

PHAY MATSUURA MC-1000,F-15M

Mã SP: M ATSUURA
Model: FANUC-15M
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

PHAY MATSUURA MC-1000,F-15M

Mã SP: M ATSUURA
Model: FANUC-15M
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1000mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 550mm
Tốc độ trục chính: 15.000 v/p
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY 4 TRỤC MATSUURA

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 16iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY 4 TRỤC MATSUURA

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 16iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn:
Hành trình X: 660mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 480mm
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: NC5-63 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC