PHỤ TÙNG - LINH KIỆN

PHỤ TÙNG - LINH KIỆN

PHỤ TÙNG - LINH KIỆN

PHỤ TÙNG - LINH KIỆN

DAO CU MAY CNC

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

DAO CU MAY CNC

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

FANUC 0i-TC

Mã SP: FANUC 0i-TC
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

FANUC 0i-TC

Mã SP: FANUC 0i-TC
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

FANUC ALL

Mã SP: FANUC
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

FANUC ALL

Mã SP: FANUC
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

DAO CU MAY CNC

Mã SP: BT40
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

DAO CU MAY CNC

Mã SP: BT40
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC