Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

TOYOSK

KHOAN TOYOSK TVT313M1, FANUC-32iM ( Có 5 máy giống nhau )

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC-32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

KHOAN TOYOSK TVT313M1, FANUC-32iM ( Có 5 máy giống nhau )

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC-32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 600 x 400mm
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 300mm
Tốc độ trục chính: 12.000 v/p
Loại đầu dao: BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY KHOAN TOYOSK

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC 32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY KHOAN TOYOSK

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC 32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 400mm X 620mm
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 300mm
Tốc độ trục chính: 12.000 RPM
Loại đầu dao: BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC