Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

Chuyên máy cnc,máy phay cnc kim loại, máy tiện cnc

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC OHTORI OSU-545 FANUC 15M/1997

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC MAKINO SEIKI MODEL: MSB516-40 HỆ ĐIỀU HÀNH: FANUC 16i-M

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn: φ500mm
Hành trình X: 630mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 510mm
Tốc độ trục chính: 20.000 vòng/phút
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16iM
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY 5 TRỤC YASDA

Mã SP: YASDA
Model: FANUC 16iM
Nước SX:
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn:
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 560mm
Tốc độ trục chính: 20.000 rpm
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC