MAKINO

MAKINO

MAKINO

MAKINO

MÁY PHAY CNC MAKINO GN106 FANUC 16M, BT50

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MAKINO V33, HSK63, 2000 RPM, FANUC 16iM

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MAKINO FNC1710-A20, FANUC 16M/1993

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MAKINO FNC1710-A20, FANUC 16M/1993

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC 16M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1700mm
Hành trình Y: 1000mm
Hành trình Z: 700mm
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16MC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC MAKINO SEIKI MSA-40/20 BT40, FANUC 16MC

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16MC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: Fanuc 18i-M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO SEIKI MSA50, FANUC 18iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: Fanuc 18i-M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn: 1.000/500mm
Hành trình X: 810mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 400mm
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16i-M
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MAKINO MSB58, FAHUC 16iM

Mã SP: MAKINO SEIKI
Model: FANUC 16i-M
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 1020x550mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 400mm
Tốc độ trục chính: 12000 RPM
Loại đầu dao: NC5-63 SỐ LƯỢNG 30 DAO Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MAKINO A55 BT40

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MAKINO A55 BT40

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO3
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 4
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO A
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO A
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY MAKINO SNC64,FANUC-16iM

Mã SP: MAKINO
Model: 16iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MAKINO SNC64,FANUC-16iM

Mã SP: MAKINO
Model: 16iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 750 x 400mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 400mm
Tốc độ trục chính: 30000 V/P
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC