FANUC

FANUC

FANUC

FANUC

HIỆU MÁY: FANUC MODEL: ROBODRILL α-T14iFs HỆ ĐIỆN: FANUC 31i-M KÍCH THƯỚC BÀN: 630/330mm HÀNH TRÌNH

Mã SP: FANUC
Model: FANUC 31i-MODEL A5
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY KHOAN PHAY CNC ALPHA T14iDL, FANUC 16iMB/2004

Mã SP: FANUC ROBODRILL
Model: FANUC 16iMB/2004
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN PHAY CNC ALPHA T14iDL, FANUC 16iMB/2004

Mã SP: FANUC ROBODRILL
Model: FANUC 16iMB/2004
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

ROBODRILL α-T14iFa, FANUC 31i- MODEL A5

Mã SP: FANUC
Model: FANUC 31i-MODEL A5
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

ROBODRILL α-T14iFa, FANUC 31i- MODEL A5

Mã SP: FANUC
Model: FANUC 31i-MODEL A5
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T21iD

Mã SP: FANUC
Model: Fanuc 16i-MB
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T21iD

Mã SP: FANUC
Model: Fanuc 16i-MB
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 650x400mm
Hành trình X: 500mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 300mm
Tốc độ trục chính: 10.000 RPM
Loại đầu dao: 21 DAO BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T14iFa

Mã SP: FANUC
Model: FANUC 31i-A5
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY KHOAN NÓN ROBODRILL α-T14iFa

Mã SP: FANUC
Model: FANUC 31i-A5
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn: 650mm X 400mm
Hành trình X: 500mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 330mm
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: 14 dao BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

Khoan KITAMURA MYCENTER-0 ,F-18iMA

Mã SP: KITAMURA
Model: FANUC-18iMA
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

Khoan KITAMURA MYCENTER-0 ,F-18iMA

Mã SP: KITAMURA
Model: FANUC-18iMA
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 300 x 450mm
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y: 250mm
Hành trình Z: 300mm
Tốc độ trục chính: 8000 v/p
Loại đầu dao: BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC