MORI SEIKI

MORI SEIKI

MORI SEIKI

MORI SEIKI

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-20 F15T

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC MORI SEIKI SV-500/40 FANUC 18iM/2000, DAO BT40

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC 5 TRỤC MAKINO SEIKI MODEL: MSB516-40 HỆ ĐIỀU HÀNH: FANUC 16i-M

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI SL-65A, FANUC 16TB

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16TB
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC HIỆU MORI SEIKI SV-500 BT50, FANUC 18iM

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18iM
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 1100/600mm
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y: 500mm
Hành trình Z: 500mm
Tốc độ trục chính: 10.000
Loại đầu dao: 30 DAO BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T AC
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T AC
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 500mm
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ: 45mm
Chống tâm: 500mm

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Mã SP: MORI SEIKI
Model:
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Mã SP: MORI SEIKI
Model:
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn: FANUC 16T
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 800mm
Tốc độ trục chính: 1000 RPM
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 610mm
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-250, ĐIỆN FANUC MSD-501II

Mã SP: MORI SEIKI
Model: MSD-501II
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-20, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-15, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC