Máy Tiện CNC

Máy Tiện CNC

Máy Tiện CNC

Máy Tiện CNC

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIÊN CNC MORI SEIKI ZL-15S, FANUC 0TC

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 0TC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-20 F15T

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MAY TIEN CNC MIYANO BND-51T, FANUC 21T/1999

Mã SP:
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

3 MÁY TIỆN CNC MURATEC, FANUC 31iT/2012

Mã SP: MURATEC
Model: FANUC 31iT/2012
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

3 MÁY TIỆN CNC MURATEC, FANUC 31iT/2012

Mã SP: MURATEC
Model: FANUC 31iT/2012
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

1 CẶP MÁY TIỆN TAKAMATSU AT.B2 FANUC 21T/2004

Mã SP: TAKAMATSU
Model: FANUC 21T/2004
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

1 CẶP MÁY TIỆN TAKAMATSU AT.B2 FANUC 21T/2004

Mã SP: TAKAMATSU
Model: FANUC 21T/2004
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MIYANO BNJ-34S, FANUC 21iTB

Mã SP: MIYANO
Model: FANUC 21iT
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MIYANO BNJ-34S, FANUC 21iTB

Mã SP: MIYANO
Model: FANUC 21iT
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC HIỆU TSUGAMI M42J, FANUC 0i-TC/2008

Mã SP: TSUGAMI
Model: FANUC Oi-TC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC HIỆU TSUGAMI M42J, FANUC 0i-TC/2008

Mã SP: TSUGAMI
Model: FANUC Oi-TC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI SL-65A, FANUC 16TB

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 16TB
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T AC
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM, HIỆU MORI SEIKI AL-2, FANUC 10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10T AC
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 500mm
Tốc độ trục chính: 3500 RPM
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 210mm
Thông lỗ: 45mm
Chống tâm: 500mm

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-35, FANUC 18T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 18T
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Mã SP: MORI SEIKI
Model:
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC MORI SEIKI SL-65B, FANUC 16T

Mã SP: MORI SEIKI
Model:
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn: FANUC 16T
Hành trình X: 650mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 800mm
Tốc độ trục chính: 1000 RPM
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 610mm
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY TIỆN CNC CÓ CHỐNG TÂM MORI SEIKI SL-250, ĐIỆN FANUC MSD-501II

Mã SP: MORI SEIKI
Model: MSD-501II
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC