OKK

OKK

OKK

OKK

MÁY PHAY TRUNG TÂM CNC OKK VM5-II, FANUC 16iM/2002

Mã SP: OKK
Model: FANUC 16iM
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X: 820mm
Hành trình Y: 510mm
Hành trình Z: 510mm
Tốc độ trục chính: 8000 RPM
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC