KASUGA

KASUGA

KASUGA

KASUGA

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Mã SP: KASUGA
Model: FANUC 18IM
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY CNC KASUGA Q-600G, FANUC 18iM

Mã SP: KASUGA
Model: FANUC 18IM
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 810x400mm
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 410mm
Hành trình Z: 580mm
Tốc độ trục chính: 15000 RPM
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC