TSUGAMI

TSUGAMI

TSUGAMI

TSUGAMI

MÁY TIỆN CNC HIỆU TSUGAMI M42J, FANUC 0i-TC/2008

Mã SP: TSUGAMI
Model: FANUC Oi-TC
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN CNC HIỆU TSUGAMI M42J, FANUC 0i-TC/2008

Mã SP: TSUGAMI
Model: FANUC Oi-TC
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Mã SP: Tsugami
Model: Fanuc 18i-T
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Mã SP: Tsugami
Model: Fanuc 18i-T
Nước SX: nhật bản
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC