MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY GIA CÔNG CNC

MÁY TIỆN ĐỨNG O-M MÂM 600

Mã SP: O-M
Model: FANUC 15T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MÁY TIỆN ĐỨNG O-M MÂM 600

Mã SP: O-M
Model: FANUC 15T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 600mm
Thông lỗ:
Chống tâm:

OKUMA @ HOWA M415V

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model:
Nước SX:
Yêu cầu báo giá

OKUMA @ HOWA M415V

Mã SP: OKUMA & HOWA
Model:
Nước SX:
Số lượng trục: 0
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MORI SEIKI

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 15T
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

MORI SEIKI

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 15T
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 700mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 1500mm
Tốc độ trục chính: 1500 rpm
Loại đầu dao: 12 DAO Đường kính mâm cặp: 450mm
Thông lỗ: 105mm
Chống tâm: 1500mm

HITACHI SEIKI

Mã SP: HITACHI SEIKI
Model: FANUC 18iMA
Nước SX: NHAT BAN
Yêu cầu báo giá

HITACHI SEIKI

Mã SP: HITACHI SEIKI
Model: FANUC 18iMA
Nước SX: NHAT BAN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy phay cnc 5 Truc hiệu MATSUURA MX520

Mã SP: MATSUURA
Model: FANUC 31i-M
Nước SX: nhật bản
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn: φ500mm
Hành trình X: 630mm
Hành trình Y: 560mm
Hành trình Z: 510mm
Tốc độ trục chính: 20.000 vòng/phút
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Mã SP: Tsugami
Model: Fanuc 18i-T
Nước SX: nhật bản
Yêu cầu báo giá

Máy tiện cnc 5 trục Tsugami TMA8

Mã SP: Tsugami
Model: Fanuc 18i-T
Nước SX: nhật bản
Số lượng trục: 5
Kích thước bàn:
Hành trình X:
Hành trình Y:
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO A
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MAKINO SNC-64

Mã SP: MAKINO
Model: FANUC PRO A
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 600mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: BT40 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY PHAY MORI MV-65

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10M
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY PHAY MORI MV-65

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC 10M
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 650mm X 1700mm
Hành trình X: 1500mm
Hành trình Y: 650mm
Hành trình Z: 650mm
Tốc độ trục chính: 4000 RPM
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Mã SP: AMADA
Model: FANUC 04PC
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MÁY ĐỘT DẬP AMADA

Mã SP: AMADA
Model: FANUC 04PC
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn:
Hành trình X: 1270mm
Hành trình Y: 2032mm
Hành trình Z:
Tốc độ trục chính:
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MORISEIKI MV-80B,FANUC-15M

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC-15M
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI MV-80B,FANUC-15M

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC-15M
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 2500X800mm
Hành trình X: 2030mm
Hành trình Y: 815mm
Hành trình Z: 750mm
Tốc độ trục chính: 3500 V/P
Loại đầu dao: BT50 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC-10T
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

MORISEIKI SL-7A,FANUC-10T

Mã SP: MORI SEIKI
Model: FANUC-10T
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 2
Kích thước bàn:
Hành trình X: 800mm
Hành trình Y:
Hành trình Z: 1550mm
Tốc độ trục chính: 1800 v/p
Loại đầu dao: Đường kính mâm cặp: 500mm
Thông lỗ: 90mm
Chống tâm: 1650mm

KHOAN TOYOSK TVT313M1, FANUC-32iM ( Có 5 máy giống nhau )

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC-32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Yêu cầu báo giá

KHOAN TOYOSK TVT313M1, FANUC-32iM ( Có 5 máy giống nhau )

Mã SP: TOYOSK
Model: FANUC-32iM
Nước SX: NHẬT BẢN
Số lượng trục: 3
Kích thước bàn: 600 x 400mm
Hành trình X: 300mm
Hành trình Y: 400mm
Hành trình Z: 300mm
Tốc độ trục chính: 12.000 v/p
Loại đầu dao: BT30 Đường kính mâm cặp:
Thông lỗ:
Chống tâm:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HỮU LỘC